newyddion

Bydd Technoleg Deunydd Newydd Hualongyicheng, chwaraewr cemegolion PVC arbenigedd byd-eang allweddol, yn arddangos ei atebion cynaliadwy ac yn tynnu sylw at ei ffocws ar gynaliadwyedd a'i leoli fel galluogwr cylchrediad yn ystod 2020.

Yn greiddiol Hualongyicheng Craidd Technoleg Deunydd Newydd mae ymrwymiad dwfn a hirdymor y sefydliad i gynaliadwyedd. Mae'r cwmni'n cael ei arwain bob dydd gan ei weledigaeth cynaliadwyedd, ei amcanion a'i werthoedd corfforaethol a'i nod yw alinio ymwybyddiaeth ecolegol ag angenrheidiau economaidd ac ymdeimlad uwch o gyfrifoldeb cymdeithasol ar draws ei holl weithgareddau busnes. Yn ymroddedig i wneud popeth o fewn ei allu i gyfrannu at fyd mwy cynaliadwy, mae'r cwmni'n defnyddio'r cyfle yn 2020 i ddangos sut mae ei ymrwymiad a'i strategaeth yn cyfrannu at gyflymu'r trawsnewidiad tuag at economi gylchol yn y diwydiant plastigau, a sut mae'n lleoli ei hun. i fod yn alluogwr cylchrediad.


Amser post: Mai-11-2020